STAR SERVICES
SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) PROGRAM

เราให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยี Software-as-a-Service (SAAS) แก่ลูกค้าทั่วโลก GTR ได้รับการพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้บริโภคเพื่อทำการตลาด STAR

System ของเรา และการค้าปลีกผ่านโปรแกรม SAAS ของเราไปยังผู้บริโภคทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์ STAR

GTR ยังสร้างบริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีค่าของเรา นอกจากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Star ของเราแล้ว รายได้ส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจะถูกจัดสรรให้กับกลุ่ม Asset Under Management (AUM) เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย

จากนั้นกำไรนี้จะถูกแบ่งปันให้กับลูกค้าของเราภายใต้โปรแกรม SAAS เมื่อ AUM ได้รับเปอร์เซ็นต์ของกำไรตามเป้าหมาย เปอร์เซ็นต์และอัตราส่วนของสิทธิพิเศษจะถูกแจกจ่ายและกำหนดตามโปรแกรม SAAS ที่ลูกค้าสมัครเป็นสมาชิก

การสมัครสมาชิก SAAS

เมื่อลูกค้าสมัครเข้าร่วมโปรแกรม SAAS, พวกเขาจะได้รับชุดรหัสผลิตภัณฑ์โดยขึ้นอยู่กับประเภทของการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกของ GTR จะครอบคลุมการเข้าถึง STAR Lite, STAR Max และ STAR Data ซึ่งครอบคลุมหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ forex และ blockchain & cryptocurrency

การสมัครสมาชิกอยู่ที่ $1,000 / เดือน ต่อบัญชี.