Trí tuệ Nhân tạo
PHỐI HỢP GIỮA A.I & B.I

AI & PHÂN TÍCH KINH DOANH (B.I)

A.I cho phép các công cụ B.I tạo ra thông tin chi tiết rõ ràng, hữu ích từ dữ liệu chúng tôi phân tích. Hệ thống STAR sử dụng A.I của chúng tôi có thể làm rõ tầm quan trọng của từng điểm dữ liệu ở cấp độ chi tiết và giúp chúng tôi hiểu cách để chuyển dữ liệu đó thành các quyết định kinh doanh thực tế. Qua việc nắm bắt sự giao thoa của A.I và B.I, chúng tôi có thể tổng hợp lượng lớn dữ liệu để cho ra các kế hoạch hành động chặt chẽ.
THẾ MẠNH VỀ A.I

AI & PHÂN TÍCH KINH DOANH (B.I)

Nhờ sở hữu năng lực xuất chúng trong lĩnh vực điện toán nhận thức và A.I, chúng tôi đã xây dựng được Hệ thống STAR với các thuật toán phức tạp có thể giúp hiểu sâu hơn về hành vi của người tiêu dùng, sử dụng thông tin chi tiết theo thời gian thực để xác định xu hướng và đưa ra quyết định sáng suốt, qua đó mang lại sức cạnh tranh cho GTR trong bối cảnh kinh doanh có công nghệ hỗ trợ.

Giới thiệu

HỌC MÁY

Thành phần quan trọng tạo nên độ chính xác của Hệ thống STAR là khả năng tự động học hỏi và cải thiện từ kinh nghiệm mà không cần được lập trình chi tiết từ trước.

Ứng dụng AI, học máy, tập trung vào việc phát triển các chương trình máy tính có thể truy cập dữ liệu và tự học hỏi mà không cần sự can thiệp của con người.

Thành công của Hệ thống STAR phụ thuộc vào các yếu tố chính sau:

  • Cơ sở hạ tầng mạnh mẽ Thu thập bộ dữ liệu phù hợp Sử dụng các thuật toán phù hợp.
  • Mục đích của chúng tôi là cung cấp càng nhiều dữ liệu có ý nghĩa càng tốt
  • cho Hệ thống STAR để hệ thống này có thể nhận ra các mẫu hình trong

nhiều loại dữ liệu để dự đoán kết quả chính xác hơn.

HỌC MÁY & HỆ THỐNG STAR

Tương tự như giao dịch theo thuật toán, Hệ thống STAR sử dụng học máy để giúp đưa ra các quyết định giao dịch tốt hơn.

Mô hình toán
Dự án quyết định
Bán / Giữ / Mua
Tin tức + Kết quả giao dịch
Hướng biến động của tài sản
(Tăng hoặc Giảm)
Các mô hình biến
động tài sản
ĐỔI MỚI VÀ CAM KẾT

Thuật toán AI

Hệ thống của chúng tôi sử dụng A.I để phân tích hàng triệu điểm dữ liệu và thực hiện giao dịch ở mức giá tối ưu. Thuật toán được hỗ trợ bởi A.l của chúng tôi dự báo thị trường với độ chính xác cao hơn và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả để mang lại lợi nhuận cao hơn.

Chúng tôi kết hợp kiến ​​thức chuyên môn về cấu trúc thị trường của mình và công nghệ khớp lệnh do A.l cung cấp để cung cấp tính thanh khoản sâu cũng như các mức giá cạnh tranh trên 25.000 loại chứng khoán và công nghệ khớp lệnh cho người dùng, đồng thời tạo ra thị trường ổn định và hiệu quả hơn trên toàn thế giới.

PHÂN TÍCH A.I VI TÍNH HÓA

PHÂN TÍCH DỰ ĐOÁN

Phân tích dự đoán là một dạng phân tích A.I sử dụng dữ liệu hiện tại và lịch sử được vi tính hóa, thuật toán học máy và thông tin hiệu suất thời gian thực để đưa ra dự đoán về kết quả trong tương lai

LÝ DO PHÂN TÍCH DỰ ĐOÁN MANG LẠI HIỆU QUẢ?

Công nghệ là trung tâm hoạt động kinh doanh của chúng tôi Bằng cách triển khai công nghệ phân tích dự đoán, chúng tôi có thể đánh giá chính xác trạng thái hiện tại của các dự án kinh doanh, tâm lý thị trường, mô hình giao dịch, xu hướng tăng trưởng và tiềm năng phát triển.

Mô hình phân tích dự đoán của chúng tôi nắm bắt các mối quan hệ giữa nhiều yếu tố nhằm đánh giá rủi ro với một tập hợp các điều kiện cụ thể để chấm điểm. Qua việc ghi lại các kết quả dự đoán của những sự kiện trong tương lai và sử dụng thông tin đó làm lợi thế cho mình, chúng tôi có thể chọn ra những khoản đầu tư sinh lợi phù hợp nhất cho khách hàng.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • DÒNG THỜI GIAN VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU
  • PHÂN TÍCH NHÂN QUẢ VÀ PHỤ THUỘC
  • PHÂN TÍCH BỐI CẢNH NGÀNH
  • PHÂN TÍCH HÀNH VI THỊ TRƯỜNG
  • PHÂN TÍCH NHÂN TỐ
  • XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN (NLP)