CÔNG TY
GIỚI THIỆU
SỨ MỆNH

"Dùng phân tích dự đoán để trở thành Tiên phong cho sự tiến bộ"
Sứ mệnh của chúng tôi là dùng công nghệ phân tích dự đoán để phát hiện sáng kiến và khám phá những ranh giới mới. Chúng tôi mong muốn trở thành một phần của tâm lý toàn cầu và đi đầu trong các xu hướng. Chúng tôi dùng trí tuệ nhân tạo để đưa ra quyết định có căn cứ và thu về kết quả mong muốn.

TẦM NHÌN

“Thay đổi thế giới bằng dữ liệu thông minh.”
quyết định sáng suốt và chính xác với sự tin tưởng hoàn toàn vào dữ liệu được hỗ trợ bởi sức mạnh xử lý và năng lực công nghệ của Hệ thống STAR của chúng tôi. Khi quyết định thông minh được đưa ra vào đúng thời điểm, chúng ta có thể đồng hành phát triển cùng thế giới.

GTR

Globalytics Tech Research là công ty đầu tàu về giải pháp phân tích cho các doanh nghiệp lớn trên thế giới, tiên phong thay đổi trong các lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Phân tích Kinh doanh B.I và Công nghệ

B2B & B2C

Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng lớn về nhu cầu đối với các giải pháp của mình trong lĩnh vực B2B và đồng thời cũng phát hiện ra tiềm năng to lớn trong lĩnh vực bán lẻ. Đội ngũ R&D của chúng tôi đã bắt đầu phát triển các phương pháp để Hệ thống STAR độc quyền được ứng dụng tốt nhất trong lĩnh vực bán lẻ và cuối cùng chúng tôi đã đạt đến giai đoạn sẵn sàng chia sẻ sức mạnh công nghệ của Hệ thống STAR với thế giới.

Giờ đây, chúng tôi đã phát triển sang phân khúc B2C với nhiều sản phẩm STAR chất lượng được tạo ra cho các cá nhân.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

ĐỊA CHỈ: 30, Peel House, Suite 28 The Downs Altrincham Cheshire United Kingdom WA14 2PX

BIỂU MẪU LIÊN HỆ