DỊCH VỤ STAR
CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM DẠNG DỊCH VỤ (SAAS)

Chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghệ Phần mềm dạng Dịch vụ (SAAS) cho khách hàng trên toàn cầu.

GTR được phát triển như một nền tảng từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng (B2C) để tiếp thị và bán lẻ các sản phẩm của Hệ thống STAR cho người tiêu dùng trên toàn thế giới thông qua Chương trình SAAS. Đây cũng là kênh phân phối chính cho các sản phẩm của STAR.

GTR cũng tạo ra một dịch vụ đặc quyền cho các quý khách hàng. Bên cạnh việc phân phối các sản phẩm STAR, chúng tôi sẽ trích một phần phí đặt mua để chuyển vào Quỹ chung cho Tài sản đang Quản lý (AUM) nhằm phục vụ mục đích giao dịch.

Sau đó, lợi nhuận sẽ được chia cho các khách hàng tham gia Chương trình SAAS của chúng tôi khi Tài sản đang quản lý đạt được mức lợi nhuận đã đề ra. Tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ tiền thưởng được phân bổ và quy định theo Chương trình SAAS mà khách hàng đã đặt mua.

GÓI ĐĂNG KÝ SAAS

Khi đặt mua sản phẩm trong Chương trình SAAS, khách hàng sẽ nhận được một bộ Key sản phẩm tùy thuộc vào loại gói đăng ký đã đặt mua.

Gói đăng ký của GTR sẽ cung cấp quyền truy cập vào STAR Lite, STAR Max và STAR Data, bao gồm mảng chứng khoán, hàng hóa, ngoại hối và blockchain & tiền mã hóa.

Gói đăng ký có giá $1000/tháng cho mỗi tài khoản.