HỆ THỐNG STAR
NGUỒN GỐC HỆ THỐNG STAR

Tận dụng vốn hiểu biết chuyên môn của chúng tôi

PHẦN MỀM ĐỘC QUYỀN
Globalytics Research System Enterprise (GTR) đã tạo ra một phần mềm độc quyền để Theo dõi, Phân tích và Đánh giá Rủi ro có tên Hệ thống STAR.
Ý TƯỞNG
Hệ thống này được thành lập dựa trên ý tưởng tận dụng vốn hiểu biết chuyên môn của chúng tôi về Trí tuệ Nhân tạo (AI), Phân tích Dữ liệu và Phân tích Kinh doanh bằng công nghệ (BI) để dự đoán chính xác kết quả trong tương lai với độ chính xác 95-98%. Trong lĩnh vực cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối, blockchain và tiền mã hóa.
THÀNH PHẦN HỆ THỐNG STAR

Phương pháp luận

 • CHUYÊN MÔN HÓA

  Tại GTR, chúng tôi chỉ đầu tư vào các ngành và lĩnh vực cụ thể mà mình có chuyên môn.

 • CÔNG NGHỆ

  Tiến bộ công nghệ là cốt lõi của Hệ thống STAR và chúng tôi tin rằng nó sẽ mang lại lợi thế về cơ hội cho chúng tôi.

 • CHÍNH XÁC

  Là chìa khóa thành công của STAR System. Đội ngũ của chúng tôi liên tục thực hiện những bài kiểm thử để đảm bảo độ chính xác cho các mô hình dự đoán của mình.

 • GIẢM THIỂU RỦI RO

  Xây dựng các nguyên tắc cơ bản cho Hệ thống STAR. Nó giúp dự đoán và đưa ra các biện pháp đối phó trong quá trình theo đuổi lợi nhuận.

THÀNH PHẦN HỆ THỐNG STAR

Quy trình

 1. BƯỚC
  1

  :XÁC ĐỊNH DỰ ÁN

  Hệ thống STAR xác định dự án bằng cách chọn ra phương tiện đầu tư tiềm năng.

 2. BƯỚC
  2

  :THU THẬP DỮ LIỆU

  Một lượng lớn dữ liệu về các phương tiện đầu tư do Hệ thống STAR lựa chọn sẽ được thu thập.

 3. BƯỚC
  3

  : PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

  Sau đó, Hệ thống STAR sẽ mổ xẻ và phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng suy luận logic để xem xét từng thành phần của dữ liệu được thu thập.

 4. BƯỚC
  4

  : PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

  Sau đó, một phân tích thống kê về hành vi, điều kiện và hiệu suất của phương tiện đầu tư sẽ được thực hiện để xác định các nguyên nhân cơ bản, mô hình, mối quan hệ và xu hướng của phương tiện đó.

 5. BƯỚC
  5

  :MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN

  Hệ thống STAR tạo ra các mô hình dự đoán cụ thể cho từng điều kiện của phương tiện đầu tư đã chọn.

 6. BƯỚC
  6

  : TRIỂN KHAI MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN

  Triển khai các mô hình dự đoán đã tạo.

 7. BƯỚC
  7

  : GIÁM SÁT MÔ HÌNH

  Việc giám sát các mô hình được tiến hành thường xuyên để đảm bảo duy trì hiệu suất trong các thông số đã thiết lập để đạt được kết quả mong muốn.

TƯƠNG LAI CỦA HỆ THỐNG STAR
HOÀN THÀNH HỆ THỐNG STAR.
TƯƠNG LAI CỦA HỆ THỐNG STAR

Mô hình dự đoán

Nền tảng của mọi mô hình dự đoán là dựa trên phân tích và phân loại thông minh khối dữ liệu lớn. Khi có được dữ liệu lớn từ các nguồn và kênh đáng tin cậy, chúng tôi sẽ triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) để xác minh tính xác thực và hợp lệ của dữ liệu. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo (AI) của chúng tôi có thể hoạt động tự chủ trong lúc thu thập và phân tích các dữ liệu này, từ đó giúp cải thiện độ chính xác. Hiện tại, trí tuệ nhân tạo (AI) do Hệ thống STAR của chúng tôi cung cấp trong GTR đã có thể đưa ra các tính toán đạt tốc độ gấp 5 lần AlphaGo.

HOÀN THIỆN THUẬT TOÁN

Dựa vào hiểu biết chuyên môn, chúng tôi liên tục hoàn thiện các thuật toán của mình để củng cố Hệ thống STAR, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã sử dụng Hệ thống STAR để dự đoán thành công các kết quả nhất định trên thị trường chứng khoán và một số tín hiệu cảnh báo về sự sụt giảm của tiền mã hóa và xu hướng xoắn ốc.

Vai trò của mô hình hóa trong dự đoán giá cổ phiếu